Familie Lendekamp

1.Op maandag 9 augustus 2010 was er een wandeling samen met Wiebe Toxopeus, nu wonend in Assen, voorheen in De Kiel. Hij is familie, de kleinzoon, van Wietze Lendekamp, Haak, Hendrik Brinks, die getrouwd was met Frouwkje Lendekamp,
1.Hendrik Brinks met vrouw Frouwkje Lendekamp
2.Zijn Opa had de kroeg van W.Trip gekocht. Deze werd later overgenomen door zijn zoon Henderik Lendekamp, die toen nog op de horeca school in Haren zat. Ze hadden een borrelarij, limonade gazeuze vanuit het café. Er stond ook een kwalsterpot, een spuugpot.
2.1e kroeg van opa Lendekamp was Trip
3.Later bouwden ze een nieuw café op De Kiel, samen met Geertje Haak: Daarna Brasserie.
4.Wietze Lendekamp en Wiegertje Knol woonden eerst op het Veen, waar hij veen had gekocht van iemand uit Nw Buinen In 1917 25 jaar getrouwd. Er is daar nog een Lendekamp’s veentje. Waar precies is niet duidelijk
4.WL in het Veen kocht vanuit Nw Buinen
5.Op foto: Jan Hilbrand Lendekamp, in Odoorneveen overleden in 1910
5.Jan Hilbrand Lendekamp Odoornerveen 1910
6.Jantje en Hendrikje Lendekamp bij Willemina Alberts van Harm Alberts aan de Noorderweg 1. De inbouw van het huis is inmiddels rechtgetrokken. Het huis is dus groter geworden.
6.Jantje en hendrikje lendekamp6.Lendekamp6.Lendekamp 16.Lendekamp 2
7.Aaltje Mulder, vrouw van Foppe Lendekamp, met dochter Wilhelmina, later gehuwd
met Harm Alberts
7.Aaltje Mulder van Foppe Lendekamp met dochter W
8.Wietze Lendekamp in 1955
8.Wietze lendekamp 1955
9.De kinderen van Wietze incl Geertje Haak, de vrouw van Henderik in het midden
van de foto
9.kinderen van Wietze met Geertje Haak
10.Femmegien Lendekamp met Ate de Jong uit het Odoornerveen. Grootgebracht, zo ik
U vertelde, bij de fam Kuipers op De Kiel. Die woonden in die plaggen hut, later wachtmeester in Odoorn.
Als Femmegien in het veen iets had, stak ze een sloop op een lange paal en zette die in de tuin. In De Kiel werd dat gezien: Ga er eens heen, want er is iets met Femmegien. Bij de woning was een vierkante lamp met een kaars erin, die wees de weg.
10.Femmegien L met Ate de Jong odoornerveen
11.fam Kuipers op de Kiel
12.Bontje Lendekamp getrouwd met Gerrit Hof
13.Links onder mijn moeder Cornelia (moeder van Wiebe). Genoemd naar de Kootsta kant de zuster van haar moeder, ook uit Friesland. Deze Cornelia trouwt met Toxopeus.
13.fam Lendekamp
14.Rechts Froukje, gehuwd met Hendrik Brinks.
14.Frouke Brinks Hendrik